Dear
Elders,

Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต

ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้อีกต่อไป …

การเปิดรับทศวรรษใหม่ของโลกด้วยคำว่า “สังคมผู้สูงอายุ” สามารถเห็นความเคลื่อนไหวจากหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น ที่ขยับตัวสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับเปลี่ยนเมืองเพื่อรองรับกลุ่มคนสูงวัย หรือสหรัฐอเมริกาที่ต้องเตรียมตัวรับคลื่นลูกใหญ่ของการที่คนเจนบูมเมอร์ (กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี 1946-1964 ปัจจุบันมีอายุระหว่าง 53-71 ปี) เป็นกำลังซื้อสำคัญในตลาดและยังคงแอ็คทีฟตื่นตัวต้องการทำงานอยู่เสมอ ปรากฏการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า คนสูงวัย นั้นไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเลขอายุ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คนรุ่นใหม่ต้องเตรียมพร้อม รับมือ ปรับตัว เพื่อในไม่ช้า ความชราภาพที่เคยว่าห่างไกลก็จะมาใกล้อย่างไม่อาจรู้ตัว

องค์การสหประชาชาติได้เปิดเผยการรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุโลกว่า ปัจจุบัน 1 ใน 9 ประชากรโลกมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มเป็น 1 ใน 5 ภายในปี 2050 โดยในช่วงปี 2001-2100 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ กล่าวคือมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่จำนวนประชากรของผู้สูงอายุทั่วโลกจะมีสัดส่วนมากกว่าประชากรเด็ก และจะมีประชากรผู้สูงอายุวัยปลาย (Extreme Old Age) เพิ่มมากขึ้นกว่าศตวรรษที่ผ่านมา ประกอบกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) คาดการณ์ว่าในปี 2050 จำนวนประชากรของผู้สูงอายุทั่วโลกที่มีอายุ 65 ขึ้นไปจะเพิ่มสัดส่วนเป็นเท่าตัว จาก 605 ล้านคนเป็น 2 พันล้านคน นั่นหมายความว่า สังคมโลกกำลังจะกลายเป็นสังคมแห่งผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ

รูปภาพที่ 1 ข้อมูลประชากรแสดงอายุของคนไทยในช่วงปี 1960, 1980, 2000 และ 2020

รูปภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ผ่านมาและการคาดการณ์ในอนาคตด้วยตัวชี้วัดเกี่ยวกับการชราภาพของประชากรในประเทศไทยในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2523-2593 ตามที่องค์การสหประชาชาติระบุไว้ สังเกตได้ว่าการเติบโตของประชากรลดลง 3% ในช่วงปี 2513 เหลือเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ในขณะนี้ แนวโน้มที่น่าสนใจคือประชากรสูงวัยนั้นเติบโตและมีจำนวนเพิ่มขึ้นและรวดเร็วกว่าประชากรในกลุ่มอื่น ภาพสุดท้ายในปี 2020 แสดงให้เห็นว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน 1

เมื่อสังคมโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แต่เรากลับไม่เจอภาพของพลเมืองโลกที่เป็นคนชรานั่งถักไหมพรมหรือเคลื่อนไหวได้ช้าเหมือนอย่างแต่ก่อน สิ่งที่เห็นคือภาพของคนสูงวัยตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่เราได้เห็นผู้สูงวัยกลับไปมีไลฟ์สไตล์ออกไปดูหนัง เข้าชมเทศกาลดนตรี จนถึงกลายเป็นแฟชั่นไอคอนหรือเซเลบริตี้เหมือนอย่างในยุครุ่งเรืองที่พวกเขาเคยเป็นมา สิ่งเหล่านี้กำลังเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติและความต้องการของผู้สูงอายุนั้นแตกต่างออกไปจากที่คนรุ่นใหม่เคยจดจำ เลข 60 หรือ 70 ที่นำหน้าไม่ใช่ข้อจำกัดของการใช้ชีวิต แต่เป็นโลกใบใหม่ที่พร้อมเปิดให้พวกเขาทุกคนได้เดินหน้าเข้าไปเรียนรู้และเปิดรับ

คำถามต่อมาคือคนรุ่นใหม่ในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจน Y เจน X หรือมิลเลเนียล ก็จะได้เป็นเจน “ซูเปอร์บูมเมอร์” ในอีกไม่ช้า เป็นคนสูงวัยที่เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจและไลฟสไตล์ที่ขับเคลื่อนด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความใส่ใจในเรื่องอาหารและการรักษาสุขภาพ ทั้งยังมีสไตล์และเข้าใจแฟชั่นจนเป็นคนดังในโลกออนไลน์ได้ทุกคน คำถามคือเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรถ้าหากเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ และมีโอกาสอะไรบ้างที่เรามองเห็นในวันนี้ที่อยากรีบคว้ามาเป็นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป