#DIP2017

DIP2017: พูดคุยกับ Sintorn7 ว่าด้วยแพลทฟอร์มที่เติมเต็มพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุ (TH/EN)

Sintorn7 หนึ่งในทีมจากโครงการ Designing Impact Program 2017 ถึงที่มาของโปรเจกต์ Faith for Fund แพลตฟอร์มที่ชวนทุกคนมาต่อเติมพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุ โดยมองเห็นโอกาสจากปัจจัยของพื้นที่พักอาศัยที่เล็กลงจากสภาวะการขยายตัวของเมือง และผู้คนออกมาพึ่งพาพื้นที่สาธารณะแทนการใช้ชีวิตภายในพื้นที่อันจำกัดของที่พักอาศัย

DIP2017: พูดคุยกับ iWill Project “เมื่อความตายกลายเป็นความธรรมดานิยามใหม่” (TH/EN)

iWill Project หนึ่งในทีมจากโครงการ Designing Impact Program 2017 เจ้าของโปรเจกต์ LifeAlert เว็บแอพพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ โดยเริ่มต้นที่การจัดการเอกสารเป็นสำคัญ เริ่มต้นช่วยให้ธุรกรรมในชีวิตง่ายขึ้น เอื้อให้คุณจัดการและจัดเก็บเอกสารเหมือนมีกระเป๋าติดตัว

DIP2017: พูดคุยกับ Primary Workshop “สิ่งสำคัญมากกว่าบ้าน คือสิ่งที่เติมเต็มความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุ” (TH/EN)

สำรวจความคิดของพิมพิพัฒน์ ห้องดุลย์ สถาปนิกผู้ร่วมก่อตั้ง Primary Workshop สตูดิโอสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน หนึ่งในทีมจากโครงการ Designing Impact Program 2017 เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการและที่มาของโปรเจกต์ Co-Habit แพลตฟอร์มจับคู่ทางออนไลน์ระหว่างเจ้าของบ้านกับสมาชิกใหม่ต่างวัย

DIP2017: พูดคุยกับ Nothing 2 lose, Only 2 gain. “รู้จักมองโจทย์และแก้ไขด้วยความคิดเชิงระบบ”

พูดคุยกับวีรธัช พงษ์เรืองเกียรติ และการัณย์ บัวศักดิ์ สองตัวแทนจากทีม Nothing 2 lose, Only 2 gain หนึ่งในทีมจากโครงการ Designing Impact Program 2017 เกี่ยวกับแนวคิดที่ได้จากโครงการและที่มาของโปรเจกต์ Health n’ Joy แพลตฟอร์มที่สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้สูงอายุลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อลดความเสี่ยงจากความเจ็บป่วย

Page 1 of 212