Nothing 2 lose, only 2 gain

Nothing 2 lose, only 2 gain ประกอบไปด้วย วีรธัช พงษ์เรืองเกียรติ นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมทั้ง เจฟ แฮมิลตัน และการัณย์ บัวศักดิ์ วิศวกรด้านการออกแบบ จากบริษัท ครีโอ โมโด จำกัด  และ ปาณิศา สีหมนตรี นักออกแบบผลิตภัณฑ์

Profile

Team
Nothing 2 lose, only 2 gain

Team Member

วีรธัช พงษ์เรืองเกียรติ

DIP2017: พูดคุยกับ Nothing 2 lose, Only 2 gain. “รู้จักมองโจทย์และแก้ไขด้วยความคิดเชิงระบบ”

พูดคุยกับวีรธัช พงษ์เรืองเกียรติ และการัณย์ บัวศักดิ์ สองตัวแทนจากทีม Nothing 2 lose, Only 2 gain หนึ่งในทีมจากโครงการ Designing Impact Program 2017 เกี่ยวกับแนวคิดที่ได้จากโครงการและที่มาของโปรเจกต์ Health n’ Joy แพลตฟอร์มที่สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้สูงอายุลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อลดความเสี่ยงจากความเจ็บป่วย