DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม iWill Project) (TH/EN)

หลังจากได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทีม iWill Project ก็ได้นำไปเป็นข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาไอเดียให้เป็นผลงานจริง โดยรับคำปรึกษาจากทีม Facilitator ที่ร่วมกันช่วยผลักดันศักยภาพของแต่ละทีมให้สร้างผลงานที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างลงตัว

กำหนดทิศทาง สร้างแพลทฟอร์มจัดการความตาย

หลังจากตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางแอปพลิเคชั่นเป็นแอปฯ ปลดหนี้ แต่จากการสัมภาษณ์กับบุคลที่เกี่ยวข้องด้านระบบการเงินในระดับจุลภาค (Micro finance) ซึ่งให้บริการทางด้านการเงินขั้นพื้นฐานทั่วไปสำหรับผู้มีรายได้น้อย พบปัญหาว่าไม่สามารถวัดรายได้และรายจ่ายได้ตามจริงจากกลุ่มผู้ใช้งาน ทีมจึงเปลี่ยนการพัฒนาแอปฯ ปลดหนี้กลับมาสู่แอปฯ จัดการความตายอีกครั้ง โดยได้มุ่งเน้นประเด็นเรื่องเอกสารหลังจากการตาย อย่างเช่นการปิดบัญชีธนาคารของผู้เสียชีวิต เอกสารทางราชการ ใบมรณบัตร แอปฯ นี้จะทำหน้าที่แจ้งข้อมูลการจัดการเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน เพื่อให้คนที่รับผิดชอบสามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย โดยข้อมูลภายในแอปฯ สามารถเป็นได้ทั้งเอกสารสำคัญ ทรัพย์สินในหลายรูปแบบ อย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ แต้มบัตรเครดิต ไมล์เที่ยวบิน หนังสือ กีต้าร์ที่ซื้อสะสม ทิศทางต่อไปของแอปฯ นี้มุ่งสู่การเป็นเครื่องมือจัดการเอกสารและทรัพย์สินที่มีตัวเลือกการจัดการพินัยกรรม (ซึ่งเป็นโจทย์ตั้งต้น) อยู่ภายใน

Recommendation/ Tips

  • พัฒนาต่อด้วยการนำการออกแบบบริการ (Service design) เข้าไปปรับใช้ เพื่อสร้างจุดปะทะ (Touch point) ของการเข้าใช้งานของผู้ใช้ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง พัฒนาแบบฟอร์มกรอกข้อมูล ปุ่มค้นหา ส่วนจัดเก็บข้อมูล ฟีเจอร์การถ่ายภาพหรือวิดีโอ การแจ้งเตือน
  • การพัฒนาต่อให้ถูกทางนั้นจำเป็นต้องระบุคุณค่าของแอปฯ นี้ให้ชัดเจน เพื่อมองให้เห็นช่องว่างและเปลี่ยนให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้ การระบุคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นสามารถทำได้ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Business Model Canvas เพื่อให้ทีม iWillProject สามารถประเมินมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาต่อได้อย่างถูกทิศทาง


อ่าน DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม Primary Workshop) ได้ที่นี่

อ่าน DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม Sintorn7) ได้ที่นี่

อ่าน DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม Nothing 2 Lose, Only 2 Gain) ได้ที่นี่

อ่านบทความก่อนหน้า DIP2017: Workshop 02 ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุที่เข้าใจทั้งสุขภาพกาย เข้าใจทั้งการใช้งานจริง (ตอนที่ 1) ได้ที่นี่


เวิร์กช็อปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบ่มเพาะในโครงการ Designing Impact Program 2017 สามารถติดตามชมและทดลองผลงานต้นแบบของผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017 ได้ที่นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 29 เมษายน 2561 (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30-21.00 น. ณ ห้องแกลลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง TCDC

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.zipeventapp.com/e/dear-elders-exhibition

FB: https://www.facebook.com/DesigningIm