DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม Primary Workshop) (TH/EN)

หลังจากได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทีม Primary workshop ก็ได้นำไปเป็นข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาไอเดียให้เป็นผลงานจริง โดยรับคำปรึกษาจากทีม Facilitator ที่ร่วมกันช่วยผลักดันศักยภาพของแต่ละทีมให้สร้างผลงานที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างลงตัว

ออกแบบพื้นที่เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์

การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากการค้นคว้าและการสัมภาษณ์คนโสดพบว่า คนโสดในปัจจุบันมีไลฟ์สไตล์รักสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ร่างกายแข็งแรง สามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่พึ่งพาสวัสดิการอื่นจากรัฐ แต่ยังคงต้องการรายได้ประจำ เมื่อบ้านคือทางเลือกในแต่ช่วงอายุ จากวัยรุ่นสู่การแยกบ้านออกไปมีชีวิตคู่ หย่าร้างและต้องกลับมาอยู่กับครอบครัว หรือโสดและต้องดูแลพ่อแม่ ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยจึงเป็นคำตอบ โดยกลุ่มผู้เป้าหมายแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มตามเจนเนอเรชั่น การได้ต่อเติมพื้นที่ในบ้านที่มีอยู่แล้ว โดยยังคงได้อยู่ใกล้ครอบครัวจึงเป็นคำตอบที่มีความเป็นไปได้ จากโจทย์การออกแบบบ้านเพื่อคนโสดจึงพัฒนามาเป็นการหาพื้นที่ว่างภายในบ้านหรือภายในชุมชนที่สามารถนำแพลทฟอร์มบ้านที่ออกแบบไปเพิ่มเติมกับโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางที่ผู้อยู่อาศัยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน

Recommendation/ Tips

  • การบริหารจัดการพื้นที่ว่างเพื่อนำมาสร้างแพลทฟอร์ม ด้วยบ้านในประเทศไทยนั้นถูกออกแบบมาให้มีพื้นที่ส่วนกลางที่สมาชิกในบ้านจะมาใช้เวลาร่วมกันอย่างใต้ถุน สวน หรือครัวขนาดใหญ่อยู่แล้ว แพลทฟอร์มบ้านสำหรับโปรเจ็คต์นี้จึงต้องแก้ไขโจทย์เรื่องการสร้างสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวและปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวผ่านพื้นที่ส่วนกลางที่มีอยู่เดิม แต่ในวิธีที่ต่างออกไป
  • แนะนำตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่น House Vision (http://house-vision.jp) แพลทฟอร์มบ้านที่ออกแบบภายใต้แนวคิด ‘CO-DIVIDUAL—Split and Connect/Separate and Come Together.’ การออกแบบบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาการสื่อสาร การเคลื่อนย้าย สังคมผู้สูงอายุ พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมืองและชานเมือง

อ่าน DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม iWill Project) ได้ที่นี่

อ่าน DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม Sintorn7) ได้ที่นี่

อ่าน DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม Nothing 2 Lose, Only 2 Gain) ได้ที่นี่

อ่านบทความก่อนหน้า DIP2017: Workshop 02 ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุที่เข้าใจทั้งสุขภาพกาย เข้าใจทั้งการใช้งานจริง (ตอนที่ 1) ได้ที่นี่


เวิร์กช็อปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบ่มเพาะในโครงการ Designing Impact Program 2017 สามารถติดตามชมและทดลองผลงานต้นแบบของผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017 ได้ที่นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 29 เมษายน 2561 (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30-21.00 น. ณ ห้องแกลลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง TCDC

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.zipeventapp.com/e/dear-elders-exhibition

FB: https://www.facebook.com/DesigningImpactProgram/