DIP2017: Final Review นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่จากข้อจำกัดของทีม Sintorn7 (TH/EN)

ผลลัพธ์จากโปรเจ็กต์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Designing Impact Program 2017 นั้นเป็นไปเพื่อความต้องการในการสร้างความตระหนักรู้และการร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมผู้สูงอายุ เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ขับเคลื่อนสังคม จากการเข้าร่วมของทั้ง 4 ทีมตั้งแต่วันแรกจนถึง Final Review ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานที่ได้พัฒนาจากกระบวนการบ่มเพาะต่อทีมคณะกรรมการ Jury ทีม Facilitator และผู้เชี่ยวชาญรับเชิญจาก ChangeFusion ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560

เฟอร์นิเจอร์สาธารณะ ที่มีเป้าหมายในการสร้างให้เกิดพื้นที่สาธารณะสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยปัญหาเดิมคือพื้นที่ส่วนกลางของการแคหะนั้นไม่รองรับต่อการใช้งานและไม่กว้างขวางเพียงพอ ความท้าทายสำคัญจึงเป็นการสร้างเฟอร์นิเจอร์สาธารณะเพื่อใช้งานในพื้นที่และสามารถใช้เวลาได้อย่างมีความสุขได้ โดยพัฒนาแนวคิดจากชุดเก้าอี้ม้าหินแบบเดิมที่ผุพัง ไม่ได้รับการซ่อมแซม นำมาศึกษาเชิงลึกมากขึ้นด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยการนั่งที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุมากที่สุด ผลิตตัวต้นแบบและนำไปทดลองใช้งานกับผู้ใช้จริงในพื้นที่ ซึ่งจากการลงพื้นที่เองนั้นทำให้พบว่า พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้งานเฟอร์นิเจอร์นั้นจำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นเพิ่มเติม เช่น ไม้เท้า ราวจับ ร่ม หรือโต๊ะวางสิ่งของ โดยทีม Sintorn7 ได้ทดลองทั้งกับผู้ใช้งานจริง และจำลองตัวเองเป็นผู้สูงอายุ ผ่านการใส่ชุดจำลองประสบการณ์ที่ประกอบไปด้วยเสื้อกั๊กเพิ่มน้ำหนัก สนับแขนและเข่า แว่นที่ทำให้สายตารางเลือน เพื่อค้นพบปัญหาที่แท้จริง ก่อนที่จะนำผลทดสอบมาพัฒนาตัวต้นแบบ จนได้เป็นเบาะที่ปรับตามสรีระ เก้าอี้ที่มีโต๊ะข้าง โดยเฟอร์นิเจอร์ทำจากวัสดุหินขัด เพื่อต้องการรักษาการรับรู้ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์สาธารณะตามภาพจำของคนไทยได้คุ้นเคย


ทีม Sintorn7 ได้สวมชุดจำลองประสบการณ์เพื่อจำลองตัวเองเป็นผู้สูงอายุ จากช่วงการทำเวิร์กช็อป

นอกเหนือจากการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แล้ว ยังมีการออกแบบเว็บไซต์ Faith for Fund สำหรับการะดมทุนจากคนที่สนใจ ให้สามารถอัปโหลดชื่อเข้าไปแพลทฟอร์มเพื่อลงทุน และยังมีหมวดหมู่สำหรับพาร์ทเนอร์และดีไซเนอร์ที่เข้ามาช่วยคัดเลือกด้วย ช่วยกันการันตี ช่วยบริจาคหรือระดมทุนได้ ภายในเว็บไซต์มีการแสดงโครงการรอการประเมินและโครงการปัจจุบันที่ทำจริง แต่ละส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ยังเป็นไปตามลูกเล่นเรื่องความเชื่อ เช่นสีประจำวันเกิด หรือร่ม แทนความหมายของการอยู่เย็นเป็นสุข โดยผู้ที่สนใจสามารถนำเสนอพื้นที่หรือชุมชนใกล้บ้านที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์สาธารณะเข้ารับการพิจารณาในเว็บไซต์นี้ได้เช่นกัน

Recommendation

  • กระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็นไปอย่างครบถ้วน การไม่จำกัดเฉพาะออกแบบเฟอร์นิเจอร์ แต่ยังคำนึงถึงระบบรองรับการระดมทุน ทำให้โปรเจ็กต์นี้มีศักยภาพมากไปกว่าการสร้างปฏิสัมพันธ์กันในชุมชน แต่ยังเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนรู้สึกต้องการ
  • เฟอร์นิเจอร์สาธารณะที่นำเสนอเป็นผลของการลงพื้นที่เพียง 1 ชุมชนการเคหะเท่านั้น ในความจริงแต่ละชุมชนอาจมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกัน ในฐานะนักออกแบบจึงควรสร้างตัวเลือกที่สามารถผสมผสานไปกับการใช้งานจริงได้ รวมถึงออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่หลากหลายมากกว่านี้
  • มีโอกาสในการต่อยอดเชิงธุรกิจ โปรเจ็กต์นี้สามารถสนับสนุนธุรกิจผู้ผลิต เช่น โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ หรือโรงงานผลิตวัสดุหินอ่อนหรือหินขัด รวมถึงสามารถทำให้วัสดุหินขัดกลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมขึ้นมาอีกครั้ง

อ่าน DIP2017: Final Review นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่จากข้อจำกัดของทีม Nothing 2 Lose, Only 2 Gain ได้ที่นี่

อ่าน DIP2017: Final Review นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่จากข้อจำกัดของทีม Primary Workshop ได้ที่นี่

อ่าน DIP2017: Final Review นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่จากข้อจำกัดของทีม iWill Project ได้ที่นี่


เวิร์กช็อปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบ่มเพาะในโครงการ Designing Impact Program 2017 สามารถติดตามชมและทดลองผลงานต้นแบบของผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017 ได้ที่นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 29 เมษายน 2561 (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30-21.00 น. ณ ห้องแกลลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง TCDC

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.zipeventapp.com/e/dear-elders-exhibition

FB: https://www.facebook.com/DesigningImpactProgram