DIP2017: Final Review นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่จากข้อจำกัดของทีม iWill Project (TH/EN)

ผลลัพธ์จากโปรเจ็กต์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Designing Impact Program 2017 นั้นเป็นไปเพื่อความต้องการในการสร้างความตระหนักรู้และการร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมผู้สูงอายุ เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ขับเคลื่อนสังคม จากการเข้าร่วมของทั้ง 4 ทีมตั้งแต่วันแรกจนถึง Final Review ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานที่ได้พัฒนาจากกระบวนการบ่มเพาะต่อทีมคณะกรรมการ Jury ทีม Facilitator และผู้เชี่ยวชาญรับเชิญจาก ChangeFusion ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560

จากการนำเสนอแนวคิดเรื่องแอปพลิเคชั่นจัดการพินัยกรรม สู่การต่อยอดเป็นแพลทฟอร์ม LifeAlert เว็บแอปฯ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการให้ความรู้เรื่องการจัดการชีวิตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องจัดการกับการเสียชีวิต โดยเปิดตัวเว็บไซต์ที่มุ่งนำเสนอเนื้อหา แชร์ประสบการณ์ แบ่งปันข้อมูล ผ่านรูปแบบบทความ รูปภาพ และวิดีโอที่ถูกจัดการมาเป็นอย่างดีเหมาะกับผู้เข้าชมทุกช่วงอายุ มีหมวดหมู่เรื่องการจัดการเอกสารเกี่ยวกับความตาย ที่สะดวกต่อการใช้งานอย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีหมวดหมู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความตาย ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจโลงศพ, โลงเผา ช่างแต่งหน้าศพ ธุรกิจที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในสถานที่ที่ควรไปติดอันดับโลก LifeAlert จึงเป็นแพลทฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานเข้ากับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความตาย โดยเปิดตัวในช่วงระยะเริ่มต้นในลักษณะของเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย ก่อนที่จะพัฒนาเป็นแอปฯ ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในอนาคต

สิ่งสำคัญสำหรับ LifeAlert คือการนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย นั่นคือกลุ่มคนอายุระหว่าง 35-45 ปี ด้วยน้ำเสียงที่เป็นกันเอง เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการใช้เนื้อหาเป็นสื่อกลางในการสร้างขับเคลื่อนให้กับสังคม สร้างกลไกในการเชื่อมโยงธุรกิจ เป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้บริโภคเข้ากับผู้ผลิต นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเสริมอื่นๆ เช่น การแสดงสถานที่สำคัญระหว่างทริปเดินทางท่องเที่ยว เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หรือตัวเลือก Life Archive สำหรับเป็นพื้นที่เก็บเอกสารสำคัญสำหรับผู้ใช้ที่เข้ามาลงทะเบียน

Recommendation

  • การออกแบบแอปฯ หรือสื่อที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสำคัญ ประเด็นที่ไม่สามารถละเลยได้เลยคือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัว ในฐานะผู้ให้บริการจึงต้องการันตีความปลอดภัยระดับสูงสุดให้กับผู้ใช้งาน พร้อมๆ กับต้องสร้างความเชื่อใจให้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาใช้งานในหน้าเว็บแอปฯ ให้ได้
  • การสร้างจุดเด่นคือข้อได้เปรียบสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสนใจเข้ามาใช้บริการ คำแนะนำจึงเป็นการกำหนดบทบาทของเว็บแอปฯ นี้ให้ชัดเจน เช่น เป็นมากกว่าเว็บไซต์นำเสนอเนื้อหา แต่เป็นเว็บไซต์ที่มีบริการจัดการข้อมูลพร้อมส่งออกเป็นไฟล์ได้ เพราะการมีบทบาทที่ชัดเจนจะส่งผลต่อการหางบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนในอนาคต
  • เนื้อหาเกี่ยวกับความตายเป็นหัวข้อที่กลุ่มผู้ใช้งานคนไทยอาจมีการรับรู้ในเชิงลบ ดังนั้นการนำเสนอเนื้อหาจึงควรแสดงให้เห็นถึงช่วงชีวิตอื่นๆ ก่อนตาย เช่น ช่วงการแต่งงานสร้างครอบครัว ช่วงวัยรุ่นที่นิยมท่องโลก จนถึงการนำเสนอข้อมูลเรื่องความตายก็เป็นไปด้วยน้ำเสียงที่สนุกได้ เพื่อเปลี่ยนการรับรู้ให้คนเกิดความรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา ไม่น่ากลัวที่ต้องพูดถึง และทุกคนสามารถเตรียมตัวให้พร้อมก่อนความตายจะมาเยือนได้อย่างมีสติ


อ่าน DIP2017: Final Review นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่จากข้อจำกัดของทีม Primary Workshop ได้ที่นี่

อ่าน DIP2017: Final Review นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่จากข้อจำกัดของทีม Sintorn7 ได้ที่นี่

อ่าน DIP2017: Final Review นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่จากข้อจำกัดของทีม Nothing 2 Lose, Only 2 Gain ได้ที่นี่


เวิร์กช็อปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบ่มเพาะในโครงการ Designing Impact Program 2017 สามารถติดตามชมและทดลองผลงานต้นแบบของผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017 ได้ที่นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 29 เมษายน 2561 (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30-21.00 น. ณ ห้องแกลลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง TCDC

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.zipeventapp.com/e/dear-elders-exhibition

FB: https://www.facebook.com/DesigningImpactProgram