Dear Elders: แคมเปญสังคมผู้สูงวัย เข้าร่วมได้ไม่จำกัดอายุ

©pingpongfilm.co.uk

Ping Pong Care
แคมเปญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่สนับสนุนให้เกิดสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ แคมเปญนี้เริ่มต้นจากภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Ping Pong ที่ตามติดชีวิตของผู้สูงอายุที่อายุระหว่าง 80-90 ปีจำนวน 8 คน ทั้งหมดเป็นผู้สูงวัยที่หัวใจแอ็คทีฟ เตรียมตัวพร้อมสำหรับการลงแข่งขันปิงปองชิงแชมป์ระดับโลกสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่อายุมากกว่า 80 ปี แคมเปญ Ping Pong Care นี้ต้องการนำเสนอประเด็นเรื่องสังคมผู้สูงอายุให้คนทั่วไปได้เข้าใจและมองเห็นถึงประโยชน์ของการมีสังคมผู้สูงอายุที่ยังกระตือรือร้นและมีพลังพร้อมลุยลงมือทำในสิ่งใหม่ๆ โดยนำเสนอผ่านการจัดทำเป็นภาพยนตร์สารคดีและชุดปิงปองสำหรับผู้สูงวัยและคนทุกวัยให้ได้เล่นร่วมกัน

เป้าหมายของแคมเปญนี้คือการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้สามารถเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ โดยเริ่มต้นจากหัวใจที่มีพลังเป็นสำคัญ

สามารถรับชมตัวอย่างภาพยนตร์ได้ที่ https://vimeo.com/ondemand/pingpong/71243076

Active Aging Week
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนที่ถูกกำหนดให้เป็น Active Aging Week กิจกรรมที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2003 โดย International Council on Active Aging® (ICAA) แคมเปญตลอดสัปดาห์นี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความสนใจและเฉลิมฉลองให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้สูงอายุในฐานะสมาชิกของสังคมซึ่งเปิดเวทีให้มีการเข้าร่วมอย่างเต็มที่และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะการมีบทบาทเป็นต้นแบบสำหรับคนรุ่นหลัง

Active Aging Week เป็นก้าวแรกให้กับสังคมได้ทำความเข้าใจถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดเรื่องวัยหรือสุขภาพ โดยแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 50 ปีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในมิติต่างๆ ทั้งทางกายภาพ สังคม จิตวิญญาณ อารมณ์ ความฉลาด และสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้ก็เพื่อสร้างกิจกรรมที่สนับสนุนด้านสุขภาพ เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้เข้ามาทำกิจกรรมและแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งการออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและการแสดงให้เห็นไลฟ์สไตล์ที่แอ็คทีฟ โดยในปีนี้เป็นธีม WALK! ร่วมกับ Aegis Therapies กลุ่มอาสาสมัครด้านสุขภาพที่สนใจเข้ามาร่วมทำกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นสุขภาพที่ดีทุกด้านให้กับกลุ่มผู้สูงวัยตลอดทั้งสัปดาห์


©scmp.com

iBakery
กิจการเพื่อสังคมที่ริเริ่มโดย Tung Wah Group มีเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้สามารถอยู่ร่วมกับในสังคมได้ด้วยการสร้างโอกาสงานในร้านขนมปังและร้านกาแฟ โดยเป็นกิจการที่มีพนักงานจำนวน 110 คน ผลิตขนมและเครื่องดื่มที่มีจุดวางจำหน่ายมากกว่า 100 แห่ง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสินค้าได้ง่ายตามจุดต่างๆ โดยหนึ่งในผู้ดำเนินโครงการ ฟลอเรนซ์ ชาน (Florence Chan) ได้ร่วมมือกับคอมมูนิตี้รวมกลุ่มผู้สูงวัย Big Silver Community เพื่อเปิดโอกาสการสร้างงานและสร้างความตระหนักรู้กับคนทุกกลุ่มในสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ฮ่องกงเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด